สำนักงานวิทยทรัพยากร ปิดบริการ สาขาจามจุรี 10 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560

สำนักงานวิทยทรัพยากร ปิดบริการ สาขาจามจุรี 10 ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากทำการบำรุงรักษาบ่อเก็บน้ำประปาของอาคารประจำปี 2560

The Office of Academic Resources Branch at Chaloem Rajakumari 60 Building (Chamchuri 10 Building) will be closed on Saturday 29 July 2017 for the annual maintenance of water storage pond.


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App