ระเบียบการใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
 1. การใช้ห้องแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน/ห้อง
 2. จำนวนผู้ใช้บริการต่อห้อง
  • ห้อง L1 & L2 ต้องไม่ต่ำกว่า 2 คน และไม่เกิน 4 คน
  • ห้อง L3 ต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน และไม่เกิน 9 คน
  • ห้อง L4 & L5 ต้องไม่ต่ำกว่า 2 คน และไม่เกิน 6 คน
 3. คลิกเลือกวันที่จะขอใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อยที่ปฏิทิน สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 วัน
 4. เลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว หมายถึง ยังเป็นห้องว่าง ถ้าช่องที่เป็นแถบสีแดง หมายถึง ห้องในช่วงเวลานั้นมีคนจองแล้ว และถ้าช่องที่เป็นแถบสีม่วง หมายถึง ขณะนั้นกำลังมีคนใช้ห้องนั้นอยู่ เมื่อคลิกเลือกช่องที่เป็นแถบสีเขียว ช่องนั้นจะเปลี่ยนเป็นแถบสีส้ม
 5. ใส่รหัสนิสิต อีเมล และระดับชั้น
 6. กดปุ่ม submit แล้วตรวจสอบอีเมลตอบรับจากระบบ
 7. วันที่มาขอใช้ห้อง ให้นำบัตรประจำตัวนิสิต มอบให้กับเจ้าหน้าที่และเพื่อแลกบัตรกับกุญแจห้อง
 8. ห้าม!! นำอาหาร เครื่องดื่ม หรือขนมขบเคี้ยวเข้ามารับประทานในห้องฯ
 9. กรุณาใช้เสียงให้น้อยที่สุด เพื่อลดการรบกวนผู้อื่นในห้องสมุด
 10. ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ และเช็คความสะอาดของห้องให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้อง
 11. คืนกุญแจพร้อมอุปกรณ์ที่ยืม (กรณีสูญหาย ค่าปรับกุญแจ 100 บาท ค่าปรับตามมูลค่าอุปกรณ์รวมค่าธรรมเนียมอีก 100 บาท)
 12. การจองจะถูกยกเลิก หากนิสิตมาสายเกินกว่า 15 นาทีของเวลาจอง
 13. หากพบปัญหาหรือข้อสงสัย รีบแจ้งบรรณารักษ์ทันที
ขั้นตอนการยกเลิกการจองห้อง
 1. คลิกที่แถบสีแดงจะปรากฎชื่อผู้จองที่ด้านล่างตาราง
 2. กรอกอีเมลที่ใช้ในการจองห้อง แล้วกดปุ่ม Submit
 3. ตรวจสอบอีเมลที่ได้รับจากระบบ และคลิกที่ link ที่แนบไปกับอีเมลเพื่อยืนยันการยกเลิกการจองห้อง
 4. เมื่อมาตรวจสอบที่ตารางการจองห้อง ห้องที่เคยจองไว้ แถบสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

หมายเหตุ:

 1. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
 2. หากพบการกระทำฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ห้องสมุดสามารถขอหยุดการใช้บริการได้ทันที และไม่อนุญาตให้จองห้องเพื่อใช้บริการอีกอย่างน้อย 1 เดือน
ถ้าเป็นอาจารย์/บุคลากร คลิกที่นี่


2023 December
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566

08.00-09.00 น. 09.00-10.00 น. 10.00-11.00 น. 11.00-12.00 น. 12.00-13.00 น. 13.00-14.00 น. 14.00-15.00 น. 15.00-16.00 น. 16.00-17.00 น.
ห้อง L1 ( 4 ที่นั่ง) || | | | | | | |
ห้อง L2 ( 4 ที่นั่ง) || | | | | | | |
ห้อง L3 (9 ที่นั่ง) || | | | | |
ห้อง L4 ( 6 ที่นั่ง) || | | | | | | |
ห้อง L5 ( 6 ที่นั่ง) || | | | | | | |
กรุณาเลือกจำนวนคนที่จะเข้าใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
กรุณาเลือกจำนวนคนที่จะเข้าใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย
กรุณาเลือกจำนวนคนที่จะเข้าใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อย

รายละเอียดการจอง


รายละเอียดการจองรายละเอียดการจอง
รายละเอียดการจอง

รายละเอียดการจอง


รายละเอียดการจองรายละเอียดการจอง
รายละเอียดการจอง

ผู้จอง :

* Required field

ถ้าต้องการยกเลิกการจองห้องนี้ ใส่อีเมล์ด้านล่าง