OAR Activities

วันที่ 8 สิงหาคม 2560


ให้การต้อนรับบุคลากรจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

วันที่ 4 สิงหาคม 2560


ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาชีพไทย

วันที่ 4 สิงหาคม 2560


ให้การต้อนรับ คุณสงวน รัถการโกวิท อดีตเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกีฬาวุฒิสภา

วันที่ 3 สิงหาคม 2560


โครงการพี่สอนน้อง เรื่อง การลงรายการแบบ RDA และ การลงรายการ Tag 008

วันที่ 1 สิงหาคม 2560


จัดอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blackboard

วันที่ 1 สิงหาคม 2560


จัดประชุมโปรแกรมวิจัยด้านวัสดุสำหรับพลังงานในอนาคต

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560


ต้อนรับนำชมคณะผู้บริหาร สถาปัตฯ จุฬาฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560


ต้อนรับนำชม นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ชั้นปีที่ 1 และคณะผู้เข้าอบรมจากศูนย์ติดตามการดื้อยาฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

วันที่ 28 มิถุนายน 2560


ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และ วังบางขุนพรหม

วันที่ 23 มิถุนายน 2560


รับมอบพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา

วันที่ 20 มิถุนายน 2560


พิธีเปิดงานนิทรรศการ Canada Day 150 Years

วันที่ 19 มิถุนายน 2560


พิธีเปิด Learning & Sharing Arena

วันที่ 19 มิถุนายน 2560


รับมอบแผนที่สยาม

วันที่ 19 มิถุนายน 2560


ต้อนรับ นำชม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับน้อง ๆ สู่มหาวิทยาลัย

วันที่ 8 มิถุนายน 2560


[CUGDLN] An Overview of Korea’s Digital Government Experience

วันที่ 2 มิถุนายน 2560


ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

วันที่ 2 มิถุนายน 2560


[CU-GDLN] การประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ Engagement Thailand

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560


วันสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560


ต้อนรับนำชมคณะดูงาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560


ต้อนรับนำชมคณะนิสิตวิทยาลัยปิโตรเคมี จุฬา
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App