หมวด : อเมริกันศึกษา
Political TV

            งานเขียนเล่มนี้เป็นผลจากการทดลองนำแนวทางการวิพากษ์การเมืองมาใช้กับเนื้อหารายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ที่ออกอากาศในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นรายงานสดสถานการณ์การเมือง และรายการบันเทิงที่มีการเขียนบทล่วงหน้า รายการข่าวหรือสัมภาษณ์ งานล้อเลียนการเมือง  ละคร และรายการเรียลลิตี้ โดยนำมาจากรายการทั้งรุ่นที่อยู่มายาวนานอย่าง Meet the Press มาจนถึงรายการรุ่นใหม่ ๆ อย่าง Veep, The Daily Show, House of Cards, Last Week Tonight และ Scandal ตอกย้ำว่าบทบาทการนำเสนอประเด็นหรือแง่มุมทางการเมืองของรายการโทรทัศน์อเมริกันนั้นยังเป็นเรื่องที่อภิปรายได้ไม่รู้จักจบสิ้น   งานเขียนได้สร้างแนวคิดรวบยอดว่าด้วยความเป็นพลเมืองและอัตลักษณ์ชาติ โดยการเมืองในโทรทัศน์ ตลอดจน สถานะของรายการการเมืองในโทรทัศน์ในยุคหลังระบบเครือข่ายสถานี และการประโคมข่าวทางการเมือง Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App