หมวด : อเมริกันศึกษา
Social democratic America

สหรัฐอเมริกาได้ชื่อว่าเป็นชาติที่มั่งคั่งที่สุดในโลก แต่เหตุใดอเมริกันชนจำนวนมากยังต้องกระตือรือร้นเพื่อให้มีชีวิตทีดีในบั้นปลาย เหตุใดจึงเป็นเรื่องยากในการที่คนๆหนึ่งจากชนชั้นล่างสุดของสังคมขึ้นไปเป็นชนชั้นกลาง  และเหตุใดรายได้ของชนชั้นกลางไม่ได้พุ่งพรวดในอัตราเดียวกับเศรษฐกิจที่เฟื่องฟู 

งานเขียนชิ้นนี้มีคำอธิบายต้นเหตุของสภาพเหล่านี้ และหนทางแก้ไข    มีการบรรยายถึงคุณูปการที่สังคมนิยมประชาธิปไตยมีต่อการเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกหมู่เหล่า  นโยบายสังคมของสหรัฐอเมริกา รวมถึงชาติผู้นำเศรษฐกิจโลกอื่นๆ ผู้เขียนแจกแจงโครงการโอบอุ้มสังคมรวมถึงการจัดการศึกษาขั้นประถมแบบครอบคลุม รวมไปถึงการส่งเสริมเกณฑ์งดเว้นภาษีรายได้ การรับประกันค่าจ้าง   การจ้างงานโดยภาครัฐแบบเหวี่ยงแห นอกจากนี้ยังมุ่งแก้ต่างแก่ภาพลบต่อระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย เช่น ชี้ว่าอเมริกันชนไม่ได้ต้องการรัฐบาลที่มีอำนาจล้นพ้น ซึ่งเขาดูแคลนมาตลอด  อันที่จริง  สังคมอเมริกันอยู่ในภาวะที่ถึงพร้อมยิ่งในการปูพรมโครงการที่เป็นประชานิยมและให้ผลชงัด ไม่ว่าจะเป็นการประกันสังคม สิทธิในการรักษาพยาบาล ไปจนถึงโรงเรียนชุมชน  ยิ่งกว่านั้นยังมีหลักฐานชัดแจ้งว่าชาติมหาเศรษฐีต่างก็ตั้งหน้าเก็บภาษีรายได้เอามาจุนเจือโครงการทางสังคม โดยที่ไม่ได้บ่อนทำลายความคึกคักหรือเฟื่องฟูของเศรษฐกิจแต่ประการใด และก็ไม่ได้จำกัดเสรีภาพด้วย
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App