หมวด : ยุโรปศึกษา
Nation-building and identity in the post-Soviet space : new tools and approaches

การสร้างชาติในภูมิภาคที่เคยรวมอยู่กับอดีตสหภาพโซเวียต เป็นกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้นและมีประเด็นให้คิดทั้งในแง่การสร้างตัวตน     รัฐชาติ และระบอบการปกครอง  เล่มนี้เป็นผลการค้นคว้าที่มาและบทบาทของเครื่องมือสร้างชาติในช่วงยี่สิบปีหลัง มีการตีแผ่เบื้องลึกของกรณีศึกษาและเปรียบเทียบกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และความเป็นรัฐชาติด้วยเจตจำนงอันหลากหลายในหมู่ประเทศอดีตสหภาพโซเวียต  โดยแนวการศึกษาอันหลากหลายที่ลงไปสู่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และพูดถึงความแตกต่างระหว่างรัฐชาติและหน่วยการปกครองที่ไม่ใช่รัฐชาติในการใช้ประโยชน์จากคติการสร้างชาติดั้งเดิมมาเป็นเครื่องมือสร้างชาติในหนทางใหม่ไปพร้อมกับการพัฒนาเครื่องมือและยุทธศาสตร์ 

งานเขียนชิ้นนี้นำเสนอข้อมูลการอภิปรายทฤษฎีการเมืองว่าด้วยลัทธิชาตินิยมหรืออัตลักษณ์ของชาติ อิทธิพลข้ามชาติ ลัทธิศาสนาหัวรุนแรง ภาพความพ้องพานของสถานการณ์ในชายขอบยุโรปและเอเชียกลางที่เคยเป็นสหภาพโซเวียตจากการวิจัยเชิงทดลองแนวใหม่โดยการหาร่องรอยชาตินิยมและการสร้างชาติในชีวิตประจำวันของพลเมืองนั้น
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App