หมวด : ยุโรปศึกษา
The European culture area: a systematic geography

หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ ได้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ผ่านมาของยุโรป และยังมีผลการวิจัยล่าสุดและความรู้ด้านภูมิศาสตร์ระดับภูมิภาค ลักษณะทางภูมิศาสตร์อันซับซ้อนของยุโรป การแบ่งหัวข้อถ่ายทอดออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม ชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา  ภูมิประชากร การเมือง ตลอดจนสภาพชีวิตเมืองใหญ่และชนบทหลากหลายทางวัฒนธรรมของยุโรปภาพ  การพัฒนาในยุโรปทำให้มีผลนำตัวเองไปข้องแวะกับภูมิภาคอื่นๆ และเศรษฐกิจโลก Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App