ประชุมบุคลากรสำนักงานวิทยทรัพยากร

ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากรได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมฟังและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ขอเสนอแนะในการนำเสนอแผนการดำเนินงานของสำนักงานฯ ปี 2561 -2565 นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการฯ สำนักงานวิทยทรัพยากร พร้อมทีมรองผู้อำนวยการชุดใหม่ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา พุดหอม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระ เหมืองสิน 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนบพร แสงวณิช


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App