ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 75 รูป/คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจศึกษาดูงานระบบคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (Chulalongkorn University Intellectual Repository - CUIR) นิทรรศการคลังข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archives) ตลอดจนงานบริการสารสนเทศต่างๆ ของห้องสมุด


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App