พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 สำนักงานวิทยทรัพยากรได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการให้บริการสนเทศระหว่างห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับวิทยาลัยเซนต์หลุ่ยส์


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media