กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรผ่านการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานวิทยทรัพยากร ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรผ่านการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2561 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการบริการและการจัดการห้องสมุดต่างๆ


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App