ต้อนรับนำชมผู้แทนจาก TRC Library Service Inc., Japan

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 - 17.00 น. สำนักงานวิทยทรัพยากร ให้การต้อนรับผู้แทนจาก TRC Library Service Inc., Japan โดยผู้เข้าเยี่ยมชมให้ความสนใจศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบการให้บริการ และการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนการจัดทำ Digital Archives Databases ของ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App