ถวายไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ แด่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับมอบการถวายไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ "พระไตรปิฏกฉบับสยามรัฐ" จำนวน 45 เล่ม จาก รศ. ดร. อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และคณะ เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่องค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนา ซึ่งมาจากหนังสือต้นฉบับ ปี 2469-2473 ในห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ จุฬาฯ พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมหอสมุดกลาง มมร. และชมพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์เนื่องในโอกาสต่างๆ ที่มีให้บริการในห้องสมุดด้วย.

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App