หนึ่งพลัง @ โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมิกวิทยา

ในโอกาส 100 ปี จุฬาฯ สำนักงานวิทยทรัพยากรได้ร่วมเป็นหนึ่งพลังในการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่น้องๆ ผู้พิการทางสายตา @ โรงเรียนสอนคนตาบอดธรรมิกวิทยา จ. เพชรบุรี ด้วยการส่งมอบเงินบริจาคในกิจกรรม งดค่าปรับ เป็นบริจาค โดย สำนักงานวิทยทรัพยากร ร่วมกับวัดญาณเวศกวัน ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และศศินทร์ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ เป็นจำนวนมาก ขอขอบคุณ...ผู้ใช้บริการห้องสมุดทั้งหลาย และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ร่วมเป็นหนึ่งพลังในวันนี้ ในวันหน้า เราจะมีกิจกรรมเช่นนี้อีกแก่โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน อ. ปากช่อง นครราชสีมา ยินดีรับเงินบริจาค เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ ติดต่อโทร. 02 218 2928, 02 218 2934 ? " นำ้ใจของท่าน สานฝันคนตาบอด "

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App