ถวายไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ แด่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และคณะผู้แทนของสำนักงานฯ ได้เดินทางไปถวายไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ แด่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ. อยุธยา โดยจัดทำจากต้นฉบับในรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๖๘ – ๒๔๗๓ จากห้องกรมพระจันทบุรีนฤนาถ ขอเชิญอ่านพระไตรปิฎกฉบับเต็มแบบออนไลน์ ได้ที่ … ฐานข้อมูลห้องสมุดในจุฬาฯ

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App