กิจกรรม Maintenance Week

กิจกรรม Maintenance Week เพื่อการบำรุงรักษาห้องสมุดด้านงานให้บริการ และด้านงานเทคนิค ในระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560 รวมถึงการซ้อมอพยพหนีไฟและฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น การฝึกปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยการทำ CPR และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ (AED) เพื่อการช่วยเหลือผู้หยุดหายใจให้ฟื้นคืนชีพ การเรียนรู้การลดและแยกขยะในสำนักงานภายใต้โครงการจุฬาฯ Zero Waste เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการปีพุทธศักราช 2561


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App