การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" โดย นายทศพร จันทมงคลเลิศ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากรLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App