การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 33

เรื่อง พลิกโฉมห้องสมุด:สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
The 33rd Thailand Library Consortium(TLC)
Reinventing the Library: Shaping theFuture through EdTech and Innovative Design
จัดโดย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

 

 

เชิญชมบรรยากาศ?การจัดงานสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 (TLC33) ?

 ไฟล์วิทยากร  http://www.car.chula.ac.th/tlc33/document.php

 ประมวลภาพ  http://www.car.chula.ac.th/tlc33/gallery.php

 วิดีทัศน์บรรยากาศทั่วไป    http://www.car.chula.ac.th/tlc33/video.php

 วิดีทัศน์การบรรยายวันที่ http://www.car.chula.ac.th/tlc33/video2.php

 วิดีทัศน์การบรรยายวันที่ 2 http://www.car.chula.ac.th/tlc33/video3.php

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App