รับมอบหนังสือสะสม Collection หนังสืออนุสรณ์งานศพ และเสวนา “หนังสือเก่า เล่าเรื่อง”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ รศ. ดร. อมร เพชรสม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับมอบหนังสือสะสม Collection หนังสืออนุสรณ์งานศพ จาก ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จำนวน ๒,๐๐๐ กว่าเล่ม ซึ่งจัดพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. ๒๔๕๘ – ปัจจุบัน พร้อมฟังการเสวนา “หนังสือเก่า เล่าเรื่อง” โดย ผศ. ดร. พีรศรี โพวาทอง และคุณบุญพิสิฐ ศรีหงส์ นิสิตปริญญาเอก จุฬาฯ ภายในงานได้ รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงหนังสือเก่าหายาก นักประวัติศาสตร์ นักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น รศ. ดร. เสาวณิต วิงวอน คุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ คุณนริศ จรัสจรรยาวงศ์ มาร่วมแบ่งปันความรู้และคุณค่าที่พบจากหนังสือที่ระลึกงานศพ ที่เป็นมากกว่าการรำลึกถึงผู้วายชนม์ เป็นคลังความรู้ทางวิชาการที่มิอาจประเมินค่าได้ ทั้งในเรื่องอัตชีวประวัติ ประวัติศาสตร์ ศาสนา กฎหมาย สังคมไทย วรรณกรรม ฯลฯ

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App