ต้อนรับอาจารย์ และนิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. อาจารย์ และนิสิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการ และความเป็นผู้นำทางการศึกษา จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 6 คน เข้าฟังบรรยายการสืบค้นข้อมูลจากฐานต่าง ๆ และเยี่ยมชมการให้บริการ ของสำนักงานวิทยทรัพยากร ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ชั้น 3 สำนักงานวิทยทรัพยากร ให้การต้อนรับโดย คุณระเบียบ แสงจันทร์
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App