สัมมนาทางไกลเรื่อง “e-Learning Course on ICT-based Services for Agricultural Extension”

สำนักงานวิทยทรัพยากร ในฐานะเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทั่วโลก จุฬาฯ (CU-GDLN) ร่วมกับ Asian Productivity Organization (APO) ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดการสัมมนาทางไกลเรื่อง “e-Learning Course on ICT-based Services for Agricultural Extension” เมื่อวันที่ ๓-๔, ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อศึกษาแนวโน้มและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริการส่งเสริมการเกษตร โดยมี Dr. Noel Magor, Former Head, Training Center (TC) and Impact Acceleration Unit, International Rice Research Institute, Philippines Dr. Sutrisno Hadi Purnomo, Faculty Member and Researcher, Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University, Indonesia และ Mr. M.F.M. Rizwan, Assistant Director, National Agriculture Information & Communication Centre Department of Agriculture, Sri Lanka เป็นวิทยากรLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App