ต้อนรับนำชมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากประเทศกัมพูชา

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะผู้เยี่ยมชมจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์จากประเทศกัมพูชา จำนวน 8 ท่าน เข้าเยี่ยมชมสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 3 โดยผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจศึกษาระบบการบริหารจัดการห้องสมุด ระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดไทย-กัมพูชา ให้การต้อนรับโดย คุณระเบียบ แสงจันทร์Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App