งานเสวนาจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ ๓

ภาพประทับใจ และบรรยากาศการเสวนาจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ครั้งที่ ๓ "สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม" วันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ๐๘.๑๕ - ๑๓.๐๐ น. ณ ชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร งานนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณสิริกิติยา เจนเซน ร่วมฟังการบรรยายและร่วมชมนิทรรศการตลอดทั้งงาน ขอขอบพระคุณวิทยากร และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเป็นอย่างสูง และคอยติดตามข่าวการเสวนาดี ๆ เช่นนี้อีกนะคะ วิทยากร 1. แผนที่จารชนสงคราม : ธนบุรี – กรุงเทพฯ รองศาสตราจารย์ ดร. สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงสยามในแผนที่ 2. การทำแผนที่ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3. แผนที่ประวัติศาสตร์กับการศึกษาพัฒนาการทางกายภาพเมือง ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต จุลาสัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. แผนที่ประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์ภักดีภูธร กรมแผนที่ทหาร พันตรีนิทัศน์ ชิตโสภณ ภัณฑารักษ์ แผนกห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ กรมแผนที่ทหาร ช่วงแผนที่ในสยาม 5. เปิดหน้าประวัติศาสตร์สยาม แผนที่กรุงเทพฯ ธนบุรี นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย 6. แผนที่กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๘o นายมิกิ ซาคาเอะ ศาสตราจารย์มูราชิมา เออิจิ Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University 7. ความลับของแผนที่กรุงเทพฯ ฉบับภาษาจีน นายสมชัย กวางทองพาณิชย์
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App