ให้การต้อนรับ 2017 Elsevier eBooks Forum

วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น. สำนักพิมพ์ Elsevier จะนำผู้เข้าร่วมประชุม 2017 Elsevier eBooks Forum จากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักงานวิทยทรัพยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ให้การต้อนรับโดย รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพ็ชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร และทีมงาน


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App