การประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting)

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา สำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บริหารห้องสมุด (Library Director Meeting) เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมประชุม กว่า 40 แห่ง อันเป็นหัวใจสำคัญเพื่อนำไปจัดประชุมสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 33 (The 33rd Thailand Library Consortium - TLC) ระหว่าง วันที่ 1– 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “พลิกโฉมห้องสมุด: สรรค์สร้างอนาคตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้” (Reinventing the Library: Shaping the Future through EdTech and Innovative Design) เพื่อเดินหน้าสร้างความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฯ ที่นี่ http://www.car.chula.ac.th/tlc33/Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media