จัดอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blackboard

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ได้จัดอบรมพื้นฐานการใช้โปรแกรม Blackboard ให้กับนิสิตใหม่ของหลักสูตรฯ จำนวน 35 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 4
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App