รับมอบพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานวิทยทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เป็นผู้แทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบพระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษาพร้อมตู้มุก จาก ดร. สุขพัฒน์ ทองเพ็ง กรรมการผู้จัดการบริษัท สำนักพิมพ์โพธิเนตร จำกัด สำหรับประจำไว้ ณ ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามความประสงค์ของนางสาวชุลีรัตน์ นางสาวบุศรา และนางสาวโชสิตา บรรณเกียรติกุล ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระไตรปิฎกสำหรับผู้เริ่มศึกษานี้ เป็นพระไตรปิฎกฉบับแปลเก็บความ เป็นภาษาไทย จำนวน 18 เล่ม อ่านง่าย ไม่มีอรรถกถาและบาลี รูปเล่มเล็ก กะทัดรัด เหมาะสำหรับเป็นสื่อการสอนศีลธรรมในห้องเรียน ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาค้นคว้าได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร

Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App