จะบันทึก library ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ทำอย่างไร

ทำได้โดยที่โปรแกรม EndNote เลือก เมนู File แล้วไปที่ Compressed Library (.enlx)

และคลิกที่ปุ่ม Next ระบบจะให้บันทึกไฟล์เพื่อนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ

การนำไปใช้ให้เปิด library จากไฟล์ที่ได้บันทึกมาข้างต้นLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App