สร้างรูปแบบบรรณานุกรมได้เองหรือไม่

สามารถทำได้ 2 ลักษณะคือ

1. ปรับปรุงจากรูปแบบที่ EndNote มีให้ โดยเลือกรูปแบบที่ใกล้กับรูปแบบที่ต้องการใช้งานมากที่สุด มีขั้นตอนดังนี้

ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน

จากนั้นไปที่เมนู Edit ==> Output Styles ==> Edit “….”  จากนั้นด้านซ้ายมือดูส่วนของ

Bibliography คลิกเลือกที่ Templete จากนั้นปรับเปลี่ยนรูปแบบตามต้องการ เมื่อเปลี่ยนรูปแบบ

เรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่เครื่องหมาย x มุมขวาบนเพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งาน

 2. สร้างรูปแบบบรรณานุกรมขึ้นใหม่มีขั้นตอนดังนี้

     ที่โปรแกรม EndNote ให้เลือกรูปบแบบบรรณานุกรมที่ใกล้เคียงกับรูปแบบที่ต้องการใช้งานก่อน

จากนั้นไปที่เมนู Edit ==> Output Styles ==> News Style

     ที่ Bibliography เลือก Templete แล้วสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใหม่ตามต้องการ ตามลักษณะ

ของเอกสารแต่ละประเภท เมื่อเปลี่ยนรูปแบบเรียบร้อยแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล โดยคลิกที่เครื่องหมาย

x มุมขวาบนเพื่อบันทึกรูปแบบไว้ใช้งานLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App