การอ้างอิงในเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและมีผู้แต่งมากกว่า 2 คนตัวเชื่อมระหว่างชื่อทั้งสองชื่อเป็น “&” หรือ “and” จะเปลี่ยนแปลงให้เป็น “และ” ได้อย่างไร

 เนื่องด้วยการใช้งาน EndNote จะมีปัญหากับภาษาไทยบ้างดังเช่นกรณีนี้ค่ะ วิธีการคือ

1.ให้ทำการ insert citation ให้เรียบร้อยทั้งชิ้นงานก่อนและแน่ใจว่าไม่มีการเพิ่ม-ลบการอ้างอิงแล้ว

2.ที่โปรแกรม Ms-Word ไปที่แถบเครื่องมือ EndNote

3.คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมท้ายคำสั่ง Convert Citation and Bibliography แล้วคลิกที่ Convert to Plain Text

4.ระบบจะสร้างไฟล์ขึ้นใหม่ที่ไม่มี code ของ EndNote ติดอยู่ จากนั้นให้แก้ไข “and” เป็น “และ” จากไฟล์นี้Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media