ต้องการให้แสดงการอ้างอิงเฉพาะส่วนของบรรณานุกรมท้ายเล่ม ในเนื้อหาไม่ต้องแสดงทำอย่างไร (EndNote)

การแทรกการอ้างอิงตามปกติแล้วจะแทรกให้ทั้งสองส่วนคือ ในเนื้อหาและบรรณานุกรมท้ายเล่ม

หากต้องการให้แสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่มให้ใช้วิธี insert citation ตามปกติแล้วตั้งค่าดังนี้


1. ไปที่เมนู Edit & Manage Citation(s) จะพบ pop up ตามภาพ

2. ที่ Formatting ให้เลือกเป็น Show only in Bibliography

3. คลิกปุ่ม OK ระบบจะแสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่ม

**ต้องทำทุกรายการที่ต้องการให้แสดงเฉพาะบรรณานุกรมท้ายเล่มLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App