เมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วไม่พบแถบเครื่องมือของโปรแกรม EndNote ใน Microsoft Word

ให้ทำการอัพเดตโปรแกรม EndNote และโปรแกรม Microsoft Word ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนจากนั้นโดยปกติจะดำเนินการดังนี้


– เปิดโปรแกรม EndNote


– ไปที่เมนู  “Customizer”


– คลิกเลือกที่ “Cite While You Write”


– คลิก Next จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์


หากยังไม่สามารถแก้ไขได้ให้ดำเนินการดังนี้


 


++ Microsoft Word 2011 ++


ปิดโปรแกรม Word และ EndNote ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1.Open your hard drive and go to the following folder:EndNote X7: Applications: EndNote X7: Cite While You Write

Copy the file “EndNote CWYW Word 2011.bundle” by highlighting the file and going to “Edit > Copy.”


2.Go to the folder Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word and paste the file, “Edit Paste.”

Note: In non-English versions of Word, the folder named “Startup” may be called “Start” or be in the localized language of Word.


3.Start Word, go to “Word > Preferences” and click on “File Locations.”


4.If the Startup folder is not set, highlight “Startup” and click on “Modify”. Select the folder Applications:Microsoft Office 2011:Office:Startup:Word and click “Choose.”


5.Click “OK” and close Word.


6.Start EndNote and then start Word.


 


++ Microsoft Word 2008 ++


ปิดโปรแกรม Word และ EndNote ก่อนแล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1.Open your hard drive and go to the following folder: EndNote X7: Applications: EndNote X7: Cite While You Write


2.Copy the file “EndNote CWYW Word 2008.bundle” by highlighting the file and going to “Edit > Copy.”


3.Go to the folder Applications:Microsoft Office 2008:Office:Startup:Word and paste the file, “Edit Paste.”

Note: In non-English versions of Word, the folder named “Startup” may be called “Start” or be in the localized language of Word.


4.Start Word, go to “Word > Preferences” and click on “File Locations.”


5.If the Startup folder is not set, highlight “Startup” and click on “Modify”. Select the folder Applications:Microsoft Office 2008:Office:Startup:Word and click “Choose.”


6.Click “OK” and close Word.


7.Start EndNote and then start WordLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App