พบกล่องข้อความ “A COM exception has occurred. This command is not available because no document is open.”

กรณีที่ผู้ใช้พบปัญหาจากการติดตั้งโปรแกรม EndNote บนเครื่อง Mac OS —-> EndNote ไม่สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Word (2011) ได้


เมื่อเปิด Microsoft Word แล้วพบกล่องข้อความ “A COM exception has occurred. This command is not available because no document is open.”


อาจเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุด้วยกัน ควรตรวจสอบตามลิสต์ดังต่อไปนี้ทีละข้อจนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง


1. ตรวจสอบเวอร์ชั่น EndNote + Microsoft Office ว่าสัมพันธ์กันหรือไม่


2. ตรวจสอบการติดตั้ง CWYW (ย่อจาก Cite Wile You Write) ว่าพบเครื่องมือนี้ปรากฏใน Word หรือไม่

ถ้าไม่พบ เลือกทำตาม 2.1 / 2.2 วิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้


2.1 ขั้นที่ 1 เปิด EndNote ไปที่ “EndNote menu > Customizer”

ขั้นที่ 2 คลิกเลือก “Cite While You Write” แล้วคลิก next ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเสร็จ

ขั้นที่ 3 เปิด library ตามด้วยโปรแกรม Word เพื่อตรวจสอบ Tools – เมนูย่อย EndNote

*ถ้ายังไม่พบ CWYW อีก ให้ดู 2.2*


2.2 ขั้นที่ 1 ปิดโปรแกรม Word และ EndNote

ขั้นที่ 2 เปิด Hard Drive เข้าโฟลเดอร์ EndNote X…: Applications: EndNote X…: Cite While You Write ทำการคัดลอกไฟล์ “EndNote CWYW Word 2011.bundle” ด้วยวิธีไฮไลท์ที่ไฟล์แล้วใช้คำสั่ง “Edit > Copy”

ขั้นที่ 3 ไปที่โฟลเดอร์ Applications: Microsoft Office 2011: Office: Startup: Word” เพื่อ “Edit > Paste”

ขั้นที่ 4 เปิดโปรแกรม Word ไปที่ Word > Preferences คลิก “File Locations”

ขั้นที่ 5 ตั้งค่า Startup ด้วยการไฮไลท์ “Startup” และคลิก “Modify” จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ Applications: Microsoft Office 2011: Office: Startup: Word คลิก “Choose”

ขั้นที่ 6 คลิก “OK” และปิดโปรแกรม Word

ขั้นที่ 7 เริ่มต้นเปิดโปรแกรม EndNote ตามด้วย Word ใหม่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบผล


3. ตรวจสอบการติดตั้ง Visual Basic ใน Microsoft Word (เนื่องจากการทำงานของ CWYW สัมพันธ์กับการติดตั้ง Visual Basic ด้วย) โดยเปิดโปรแกรม Word > Tools > Macro > Visual Basic editor

ถ้าพบข้อความ error ใด ๆ สามารถแก้ไขโดยการ run “custom installation” ของ Word ขึ้นมา แล้วคลิกเลือก Visual Basic จากนั้นทำการ restart คอมพิวเตอร์


4. มี 2 กรณีที่เป็นไปได้


4.1 กรณีข้อความ “A COM exception has occured.” ปรากฏแบบเฉพาะเจาะจงเอกสาร (อาทิ เมื่อผู้ใช้เปิด Word โดยการ open document file ซึ่งเป็นเอกสารที่ทำงานค้างอยู่และเคยแทรกรายการอ้างอิงได้ปกติดีมาก่อน แต่เพิ่งมาพบข้อความนี้ และเมื่อทดสอบเปิดไฟล์อื่น ๆ หรือสร้างไฟล์ใหม่ ก็ไม่ปรากฏข้อความและสามารถทำการแทรกรายการอ้างอิงได้ตามปกติ) สามารถแก้ไขได้โดยวิธี ดังนี้

ขั้นที่ 1 backup เอกสารที่มีปัญหา

ขั้นที่ 2 ใช้คำสั่ง “Tools > EndNote > Unformat Citations” หรือ “Convert to Unformatted Citations” เพื่อลบลิสต์ references และคืนสภาพให้กับ citations

ขั้นที่ 3 กดปุ่ม [Apple]+A บนคีย์บอร์ด เพื่อไฮไลท์เนื้อหาทั้งหมด

ขั้นที่ 4 กดปุ่ม [Apple]+6 (เหนือแป้น T และ Y) เพื่อลบ field codes ใด ๆ ที่ถูกซ่อนอยู่

ขั้นที่ 5 กดปุ่ม [Apple]+C เพื่อคัดลอกข้อความที่ไฮไลท์

ขั้นที่ 6 เปิดไฟล์เอกสารใหม่ขึ้นมา และกดปุ่ม [Apple]+V เพื่อวาง

หมายเหตุ: หากผู้ใช้มี citations อยู่ในส่วน footnotes ด้วย จะต้องทำการคลิกที่ส่วน footnotes และทำตามขั้นที่ 3-6 ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง


4.2 กรณีข้อความ “A COM exception has occured.” ปรากฏแม้ในขณะที่ผู้ใช้เปิดเอกสารเปล่า แสดงว่ามีความผิดปกติที่ Word Preferences สามารถแก้ไขได้โดยวิธี ดังนี้

ขั้นที่ 1 ปิดโปรแกรม Word และสร้าง Backup folder ไว้บน desktop

ขั้นที่ 2 เปิด Hard Drive ใน Finder

ขั้นที่ 3 ไปที่ “Home > Library > Application Support > Microsoft > Office > User Templates” เพื่อเข้าสู่ Library folder สำหรับ OS X 10.7 ขึ้นไป

กดปุ่ม Option บนคีย์บอร์ดค้างไว้ และไปที่เมนู Go > Library

ขั้นที่ 4 เลือกไฟล์ชื่อ “Normal” จากในโฟลเดอร์นี้ แล้วลากไปวางไว้ในโฟลเดอร์ Backup

ขั้นที่ 5 ใน Finder ไปที่ “Home > Library > Preferences”

ทำการลากไฟล์ “com.microsoft.word.plist” มาใส่ในโฟลเดอร์ Backup

ขั้นที่ 6 ไปที่ “Home > Library > Preferences > Microsoft > Office 2011”

ทำการลาก “Office Registration Cache” มาใส่ในโฟลเดอร์ Backup

ขั้นที่ 7 Reboot คอมพิวเตอร์ และทดลองใช้เครื่องมือสำหรับแทรกรายการอ้างอิงใน Word อีกครั้ง


หมายเหตุ: วิธีการข้างต้นนี้ อ้างอิงจากการใช้ Word 2011 ร่วมกับ EndNote X4 ขึ้นไปเท่านั้น หากมีการใช้ Word ในรุ่นอื่นๆ อาจมีชื่อเรียกเมนูที่แตกต่างกันไปบ้างLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App