ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่พบแถบเครื่องมือใน Microsoft Word ทำอย่างไร

สำหรับ EndNote X7 และ  Word 2007/2010/2013


กรณีที่ติดตั้งโปรแกรมแแล้วไม่ปรากฏแถบเครื่องมือในโปรแกรม Word นั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดคือกการ Repair โปรแกรมโดยไปที่ Programs and Features ใน Control Panel จากนั้นเลือกโปรแกรม EndNote แล้วคลิก Repair โปรแกรมจากนั้นลองเปิดโปรแกรม Word แล้วตรวจสอบว่าแถบเครื่องมือปรากฏขึ้นหรือไม่


อีกวิธีที่สามารถใช้ในการติดตั้งแถบเครื่องมือ สามารถทำได้ดังนี้


1. หาโฟลเดอร์ EndNote X7 ใน Program Files folder:

64-bit Machines: C:Program Files (x86)EndNote X7

32-bit Machines: C:Program FilesEndNote X7

2. คลิก “Configure EndNote.exe”

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคลิกเลือกที่”Configure EndNote components” ไว้แล้วจากนั้นคลิก Next.

4. เลือก Cite While You Write add-in for Microsoft Office และคลิก Next.

5. คลิก Finish.

6. เปิดโปรแกรม Microsoft Word and เพื่อตรวจสอบLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App