ติดตั้งโปรแกรมแล้วไม่พบแถบเครื่องมือใน Microsoft Word ทำอย่างไร

MS-Word 2010 เปิดโปรแกรม MS-Word 2010 ที่เมนู  File ==> ด้านซ้ายเลือก  Options

คลิกที่ Add Ins ที่ช่อง Manage เลือก Disables Items จากนั้น Click ปุ่ม Go

จะพบรายการที่ถูก Disable อยู่ ให้คลิกที่รายการแล้วกดที่ปุ่ม Enable จากนั้นปิดโปรแกรม MS-Word

 

MS-Word 2007 เปิดโปรแกรม MS-Word 2007 ที่ปุ่ม Microsoft office มุมซ้ายบนเลือก Word Options

คลิกที่ Add Ins ที่ช่อง Manage เลือก Disables Items จากนั้น Click ปุ่ม Go

จะพบรายการที่ถูก Disable อยู่ ให้คลิกที่รายการแล้วกดที่ปุ่ม Enable จากนั้นปิดโปรแกรม MS-Word

 

MS-Word 2003 เปิดโปรแกรม MS-Word 2003 ที่เมนู Help ==> About Microsoft Office Word
คลิกที่ปุ่ม Disabled Items… คลิกเลือก EndNote แล้วคลิก EnableLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App