เมื่อ insert citation ในโปรแกรม Microsoft Word พบว่าฟอนต์ภาษาไทยเรียงตัวอักษรสลับที่ทำอย่างไร?

เกิดจากการเลือกภาษา สามารถแก้ไขได้โดย

สังเกตที่ตัวสลับภาษาด้านล่างว่าได้เลือกเป็นภาษาไทยไว้หรือไม่

หากไม่ได้เลือกภาษาไทยไว้ให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยดังภาพ

fontเรียงผิด



Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App