ต้องการจัดกลุ่มรายการอ้างอิงภาษาไทยให้แสดงก่อนรายการภาษาอังกฤษทำอย่างไร

การจัดกลุ่มรายการอ้างอิงแยกตามภาษาทำได้ดังนี้

1.ดำเนินการแทรกรายการอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยก่อนทั้งเล่ม ดังตัวอย่าง

1

 

2. ในโปรแกรม Ms-Word เลือก Ribbon ของ EndNote คลิกที่ “Cetegorize References” จากนั้นเลือก “Configure Categories”

5

 

3. สร้างกลุ่มรายการอ้างอิงโดยที่ Category Headings เปลี่ยนชื่อที่ “Primary Source” เป็น “ภาษาไทย” และ “Secondary Source” เป็นภาษาอังกฤษ

6

 

4. นำรายการอ้างอิงใส่ตาม Category Headings ที่ตั้งไว้ โดยลากรายการอ้างอิงภาษาไทยใส่ Category ภาษาไทย และลากรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษใส่ Category ภาษาอังกฤษ

7

 

5. ระบบจะจัดกลุ่มรายการอ้างอิง ดังภาพ

 

8Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App