จะแก้ไขให้รายการอ้างอิงภาษาไทยแสดงก่อนรายการภาษาอังกฤษได้อย่างไร

โดยปกติการจัดบรรณานุกรมท้ายเล่มระบบของ EndNote จะแสดงรายการภาษาอังกฤษขึ้นก่อนรายการภาษาไทย แต่หากต้องการแก้ไขให้แสดงรายการภาษาไทยขึ้นมาก่อนสามารถทำได้โดย

1. ทำการแทรกการอ้างอิงตามปกติแนะนำให้ทำให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อน ดังภาพ

 

2.ทำแถบดำคลุมรายการภาษาอังกฤษทั้งหมด

2

 

3.ลากรายการภาษาอังกฤษมาวางต่อท้ายรายการภาษาไทย ดังภาพ

3

4. กด Enter 1 ครั้ง เพื่อให้ส่วนของรายการภาษาอังกฤษลงมาจัดเรียงอยู่ด้านล่าง รายการจะจัดเรียงภาษาไทยมาก่อนภาษาอังกฤษดังภาพ

4

 Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App