คลิก Insert Citation แล้วขึ้นเป็นวงเล็บปีกกากับ # ดังภาพแก้ไขอย่างไร

2014-05-14_151319

 

 

เกิดจากปิด Instant Formatting ไว้ แก้ไขได้โดย

– ที่โปรแกรม Microsoft Word คลิกที่แถบ EndNote

– คลิกเลือก Turn Instant Formatting On  ดังภาพ

2014-05-14_151943Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App