หากต้องการส่งไฟล์ที่มีการแทรกรายการอ้างอิงแล้วจาก EndNote ทำอย่างไร

 ไฟล์งานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเองจะมี code ของ EndNote แฝงอยู่หากต้องการส่งไฟล์ต่อไปยังสำนักพิมพ์หรือส่งให้เพื่อนต้องทำให้เป็น plain text ก่อนดังนี้

– เปิดไฟล์ word ที่ต้องการ
– ไปที่แทบของ EndNote ในโปรแกรม word
– ที่ convert citation and bibliography เลือก convert to plain text
– ระบบจะสร้างไฟล์ใหม่ที่ไม่ code ของ EndNote ขึ้นมาให้
– เซฟไฟล์ที่ระบบสร้างให้ใหม่และสามารถนำไฟล์นี้ส่งต่อได้เลย

convert to plain textLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App