ย้ายไฟล์จาก Ms-Word เวอร์ชั่นเก่าไปเวอร์ชั่นใหม่ใหม่แล้วรายการอ้างอิงไม่ขึ้นลิงค์ให้

ต้องทำการอัพเดตรายการอ้างอิงดังนี้

1. ที่โปรแกรม MS-Word ไปที่แถบของ EndNote
2. คลิกที่ “Update Citations and Bibliography”

Word old version to new versionLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media