เมื่อทำรายการอ้างอิงลงในโปรแกรม Microsoft Word แล้วปรากฏว่าบรรณานุกรมภาษาไทยไม่เรียงตามตัวอักษร

เนื่องจาก EndNote จะตั้งค่าเริ่มต้นการเรียงภาษาไว้เป็นภาษาอังกฤษโดยจะอิงกับภาษาที่มากับ Windows ที่เป็นภาษาอังกฤษ


จึงทำให้เกิดปัญหากับการเรียงรายการบรรณานุกรมภาษาไทย ควรที่จะแยกรายการบรรณานุกรมภาษาไทยไว้ต่างหาก ไม่ปนกับบรรณานุกรมภาษาอังกฤษ


ขั้นตอนการตั้งค่า Windows ให้เป็นภาษาไทย

Windows 8 ให้ไปที่

1. Control Panel เลือก Region

2. ในส่วนของ Current Format ให้เลือก Thai (Thailand) แล้วคลิก OK


ขั้นตอนการตั้งค่า EndNote ให้เรียงตามอักษรภาษาไทย

โดยเซ็ตค่าการ Sort Library ใน EndNote

1. Tools เลือก Sort Library

2. ในส่วนของ Sort Language เลือก System Default แล้วคลิก OK


หลังจากนั้นผลการเรียงบรรณานุกรมภาษาไทยจะเรียงตามตัวอักษร


เมื่อผลลัพธ์เรียงตามอักษรภาษาไทยแล้ว ก็เลือกรายการบรรณานุกรมที่ต้องการแล้วคลิกขวา

เลือก Copy Formatted ไปวางใน MS WordLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App