ตัวอย่างวิธีการการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ แบบ APA และ MLA

ตัวอย่างวิธีการการอ้างอิงข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียประเภทต่างๆ แบบ APA และ MLA มีรูปแบบดังนี้

Socialmedia Citation Guide

ที่มา: http://teachbytes.com/2013/04/09/how-to-cite-social-media-mla-apa-formats/

 Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App