ต้องการแทรกรายการอ้างอิงแบบขึ้นต้นประโยคทำอย่างไร ?

 สามารถทำได้โดย

  1. Insert Citation ที่ตำแหน่งต้นประโยคตามวิธีการปกติ
  2. ที่โปรแกรม Microsoft Word คลิกที่แถบ EndNote แล้วเลือกที่ Edit & Manage Citation(s)
  3. ที่ช่อง Formatting เลือกเป็น Display as: Author (year) จากนั้นคลิกปุ่ม OK ดังภาพ

2015-09-30_143821Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media