ต้องการทำบรรณานุกรมแยกแต่ละบทที่อยู่ในไฟล์เดียวกันทำอย่างไร?

สามารถทำได้ โดยต้องไปแก้รูปแบบบรรณานุกรมและการตั้งค่าใน Word ดังนี้

1. ใน EndNote เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่ต้องการแก้ไขก่อน ขอยกตัวอย่าง  APA 6th

2. คลิกที่ Edit –> Output Styles –> Edit “APA 6th”

3. เลือกที่ Sections แล้วคลิกเลือกที่ Create a bibliography for each section and a complete bibliography at the end of the document

2015-03-30_134432

4. คลิกที่ File –>  Save As เพื่อบันทึกรูปแบบบรรณานุกรมที่ได้แก้ไข
5. ตั้งชื่อรูปแบบบรรณานุกรมอันใหม่(ไม่ควรซ้ำกับของเดิม) จากนั้นคลิก Save

6. เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่แก้ไขใหม่จาก Select Another Style

7. ใน Microsoft Word คลิกแถบ Page Layout –> Breaks –> Next Page

2015-03-30_135446

8. เนื้อหาจะขึ้นบทถัดไปให้ จากนั้นแทรกรายการอ้างอิงที่ต้องการตามปกติ

9. ใน Ms-Word เลือกใช้รูปแบบบรรณานุกรมที่มีการแก้ไขไว้อีกครั้งLocation

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App