ต้องการใช้การอ้างอิงแบบ Footnote ทำได้อย่างไร

วิธีแก้ไข ต้องใช้การ Insert Foonote จากโปรแกรม Word และเลือกรูปแบบการอ้างเป็นแบบ Footnote ทำได้ดังนี้

– ที่โปรแกรม MS-Word เลือกริบบอน EndNote เลือกใช้รูปแบบการอ้างเป็น Chicago 16th Footnote

– จากนั้นไปที่ริบบอน References คลิก Insert Footnote ระบบจะทำการแทรก Footnote ให้

– ที่โปรแกรม EndNote เลือกรายการที่ต้องการอ้างอิงแล้วใช้วิธี  insert citation


Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App