การอ้างวิทยานิพนธ์กรอกข้อมูลอย่างไร

การอ้างวิทยานิพนธ์สามารถทำได้ดังนี้

– ที่โปรแกรม EndNote เลือก Reference > New Reference

– เลือกชนิดของเอกสาร (Reference Type) เป็น Thesis

– กรอกข้อมูลต่างๆ ตามปกติ

– ชื่อปริญญาให้กรอกไว้ที่ช่อง University
Location

Office of Academic Resources,
Chulalongkorn University,
Phayathai Rd. Pathumwan
Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel.

0-2218-2929, 0-2218-2918 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)

Fax.

0-2215-3617, 0-2218-2907

E-Mail

webmaster@car.chula.ac.th

User Survey

Social Media

 

  

Mobile Application

CU Library App