สารสนับสนุนการวิจัย

จัดทำโดยภารกิจสนับสนุนการวิจัย ศบร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่น่าสนใจ ในสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งอาจช่วยจุดประกายความคิด หรือเป็นแนวทางในการต่อยอดการศึกษาวิจัยออกไป กำหนดออกรายสะดวก ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และออนไลน์ รวมถึงบนเฟซบุ๊ค ที่ www.facebook.com/curef
นอกจากนี้ ยังสมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมล์เมื่อออกฉบับใหม่ ได้ที่ rss@car.chula.ac.th

ฉบับปฐมฤกษ์ (มีนาคม 2555)
ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2555)
ฉบับที่ 3 (กันยายน 2555)
ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2555)
ฉบับที่ 5 (มีนาคม 2556)
ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2556)
ฉบับที่ 7 (กันยายน 2556)
ฉบับที่ 8 (ธันวาคม 2556)
ฉบับที่ 9 (มีนาคม 2557)
ฉบับที่ 10 (มิถุนายน 2557)
ฉบับที่ 11 (กันยายน 2557)
ฉบับที่ 12 (ธันวาคม 2557)
ฉบับที่ 13 (มีนาคม 2558)
ฉบับที่ 14 (มิถุนายน 2558)
ฉบับที่ 15 (กันยายน 2558)
ฉบับที่ 16 (ธันวาคม 2558)
ฉบับที่ 17 (มีนาคม 2559)
ฉบับที่ 18 (มิถุนายน 2559)
ฉบับที่ 19 (กันยายน 2559)
ฉบับที่ 20 (ธันวาคม 2559)

Research Support Services Dept. 
Tel. 02 218 2930 email: rss@car.chula.ac.th