ฮิโรชิ จันทาภากุล / Hiroshi Chantaphakul (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. / Assistant Professor Dr.)

คณะแพทยศาสตร์ / Medicine

อายุรศาสตร์ / Medicine

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

662-256 4252, 662-256 4563 / 

hiroshi.c@chula.ac.th

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

 1. ปริญญาบัณฑิต / Bachelor Degree - / American Board of Rheumatology 2543 / 2000
  Modify Delete
 2. ปริญญาบัณฑิต / Bachelor Degree - / American Board of Allergy and Immunology 2541 / 1998
  Modify Delete
 3. ปริญญาบัณฑิต / Bachelor Degree - / American Board of Internal Medicine 2539 / 1996
  Modify Delete
 4. ปริญญาบัณฑิต / Bachelor Degree พ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Chulalongkorn University 2535 / 1992
  Modify Delete
เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
 • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
 • ระบุรหัสผ่านที่นี่