ฐิติวดี ชัยวัฒน์ / Thitivadee Chaiyawat (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. / Assistant Professor Dr.)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี / Commerce and Accountancy

สถิติ / Statistics

WebSite/Blog    Facebook    Twitter

600-218-5659 / 

Thitivadee@acc.chula.ac.th

ค้นหาผลงานเพิ่มเติมใน CUIR กดที่นี่ / Search this author in CUIR


เลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดงใน CV

เข้าสู่ระบบเฉพาะนักวิจัยเท่านั้น
  • ระบุชื่อผู้ใช้งานที่นี่
  • ระบุรหัสผ่านที่นี่